Sieci VoIP

Strona główna Sieci VoIP

VoIP to technologia umożliwiająca przesyłanie głosu za pomocą łączy internetowych. W chwili obecnej usługi VoIP to dwie wersje: użytkownicy mogą dzwonić z telefonu na telefon oraz z komputera podłączonego do Internetu na telefon. Rozwiązania te posługują się Internetem jako metodą przesłania głosu.

Dokonujemy konfiguracji sieci LAN i dostępu do Internetu na potrzeby rozwiązań VoIP. Do tego celu instalujemy i konfigurujemy centralę ASTERISK, oprogramowanie, ale przede wszystkim media Server, którego zadaniem jest obsługa różnego rodzaju mediów. Posiada ona funkcje:

 • przełączania połączeń
 • połączeń oczekujących
 • muzyka na czas oczekiwania
 • kolejkowania połączeń wraz z powiadomieniami głosowymi
 • poczty głosowej
 • obsługi fax
 • zapowiedzi głosowych
 • interaktywnego menu głosowego (IVR)
 • Click to Call
 • syntezatora mowy
 • integracji z systemem CRM

Gwarantujemy obniżenie kosztu połączeń telefonicznych przy zachowaniu rozmów wysokiej jakości!