Administracja serwerami

Strona główna Administracja serwerami

SERWERY POCZTOWE

Poczta elektroniczna to jedna z najpopularniejszych usług internetowych. Obecnie jest podstawowym narzędziem komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej każdej nowoczesnej firmy. Naszym zadaniem jest instalacja, konfiguracja i zapewnienie bezpieczeństwa serwerów pocztowych. W tej ofercie posiadamy zbiór aplikacji, który w sprawny sposób ułatwia pracę biurową:

 • serwer poczty;
 • serwer kontaktów;
 • serwer kalendarzy.

System biurowy działa poprzez strony internetowe, tablety, telefony itp. Został z powodzeniem wdrożony w wielu biurach notarialnych i kancelariach adwokackich. Tworzymy dla Państwa dowolną ilość skrzynek pocztowych w zależności od zapotrzebowania. Nie ma ograniczeń co do rozmiaru skrzynek, jak również ilości aliasów. W tym zakresie inicjatywa należy wyłącznie do Państwa.

WIELE KONT POCZTOWYCH W WIELU ROZMIARACH I Z WIELOMA ALIASAMI!

SERWERY POCZTOWE

Klienci, posiadający pocztę na naszych serwerach mogą mieć do niej dostęp poprzez stronę internetową  jak i dowolny program pocztowy, np. Thunderbird, Outlook, K-9. Mając na uwadze bezpieczeństwo poczty elektronicznej wprowadzamy dla Państwa zaawansowane zabezpieczenia antywirusowe i antyspamowe. Jednym z mechanizmów antyspamowych jest tzw. greylisting, czyli ochrona konta poprzez tymczasowe odrzucanie wiadomości  w celu ich weryfikacji. Zajmujemy się tutaj konfiguracją mechanizmu a także poprawnością jego działania.

Istotne dla firmy informacje przysyłane są często w wiadomościach elektronicznych. Jednym z koniecznych zachowań jest oczywiście wykonywanie kopii zapasowych, które przetrwają w razie wystąpienia awarii. Występuje jednak jeszcze jedna, niemniej ważna czynność, jaką jest archiwizacja poczty elektronicznej. Co przynosi archiwizacja?

 • umożliwia dostęp do starych lub usuniętych wiadomości – kadra zarządzająca i inne upoważnione osoby mogą szybko i sprawnie znaleźć potrzebne informacje;
 • zachowuje załączniki, które zawierały stare wiadomości, dzięki funkcji deduplikacji;
 • wspomaga wewnętrzną politykę zarządzania informacją w firmie – archiwizacja może być przydatna m.in. w sprawach sądowych, reklamacjach itp.

Proponujemy rozwiązania, które spełnią te wymagania. Dzięki cyklicznej archiwizacji poczty elektronicznej usprawniona zostaje organizacja pracy. Konfigurujemy pocztę elektroniczną na każdym, wymagającym tego, stanowisku roboczym. Wprowadzamy w jej działanie, pokazujemy jak z niej korzystać. Odpowiadamy na wszelkie wątpliwości.

SERWERY BAZ DANYCH

Serwer baz danych to program, który zarządza bazami danych. W tym kontekście jesteśmy odpowiedzialni za jego wdrożenie, konfigurację i zarządzanie serwerami:

 • MySQL ;
 • PostgreSQL;
 • MSSQL;
 • Oracle;
 • Pervasive;

Serwery te bezpiecznie przechowują zbiory danych a także umożliwiają wielu klientom pobieranie i modernizację przechowywanych danych. Dopuszczają też możliwość kontroli dostępu do danych. Współczesne serwery baz danych to systemy rozbudowane, zintegrowane ze środowiskiem programistycznym, skompletowane z mechanizmami automatycznego raportowania, analizowania i przetwarzania danych. To serwery, które pozwalają w sposób prawie całkowity zautomatyzować wszelkie klasyczne zadania administracyjne.

SERWERY WWW

Jednymi z najbardziej charakterystycznych serwerów w sieci Internet są serwery www. Aktualnie, nie sposób wyobrazić sobie firmę, która nie dysponuje wizytówką w postaci własnej strony www. Funkcjonowanie takiej strony to tworzenie pozytywnego wizerunku firmy, a także wzrost liczby pozyskanych klientów czy też poziom dochodów. My proponujemy jedne z najbardziej popularnych serwerów – Nginx oraz Apache.

SERWERY APLIKACJI

 • Tomcat jest kontenerem servletów, który zapewnia uruchamianie aplikacji webowych stworzonych w technologiach JSP (Java Server Pages) i Java Servlets;
 • Glassfish to niezawodny i wydajny serwer aplikacyjny Java EE.

FIREWALL

Firewall to zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieży danych z komputera. Jest to niezmiernie ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy to każdy z nas korzysta ze sklepów internetowych czy bankowości online.  Za naszym pośrednictwem instalowane są zapory systemowe i sprzętowe.

FIREWALL SYSTEMOWY

Zapora systemowa ma za zadanie blokować połączenia z niebezpiecznymi serwisami lub usługami a także kontrolować połączenia w Internecie – jest zatem pierwszą przeszkodą, która demaskuje podstawowe wirusy i szkodliwe oprogramowanie.

FIREWALL SPRZĘTOWY

To specjalnie stworzone urządzenie, instalowane pomiędzy komputerem, a punktem dostępu do sieci Internet. Zaletą urządzenia jest fakt, że nie może zostać w żaden sposób wyłączona przez atakujące zagrożenie. Przydatne w sytuacji gdy z tego samego łącza korzysta więcej niż jeden użytkownik. Zapora asekuruje wówczas wszystkich użytkowników, niezależnie czy ktoś korzysta z komputera stacjonarnego czy innych przenośnych urządzeń.

SYSTEM WCZESNEGO WYKRYWANIA ATAKÓW (IDS)

IDS (Intrusion Detection Systems) to systemy wykrywania intruzów, które zajmują się wykrywaniem prób uzyskania dostępu do systemu. Ich celem jest wykrycie akcji i poinformowanie odpowiednich osób. Jak działa IDS?

 • nieprzerwanie monitoruje system;
 • rozpoznaje ataki ;
 • podejmuje konkretne działania w zależności od zagrożenia (np. wylogowanie użytkownika, blokada konta lub wykonanie odpowiednich skryptów). Zdarzają się sytuacje, że informacja o zagrożeniu dociera do osób upoważnionych np. w postaci e-mail.

IDS jest bardzo pożytecznym systemem, ponieważ służy wzrostowi bezpieczeństwa sieci zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz.

SYSTEMY NAS/BACKUP

 • System NAS zapewnia funkcje przechowywania danych, współdzielenia plików sieci, mechanizmy ich archiwizacji i zabezpieczania przed utratą danych w wyniku awarii;
 • System BACKUP zabezpiecza przed utratą danych.

Systemy NAS / BACKUP oparte są o wydajny system plików ZFS, pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego FreeBSD.