Administracja stacjami roboczymi UNIX/WINDOWS

Strona główna Administracja stacjami roboczymi UNIX/WINDOWS

INSTALACJA STEROWNIKÓW SPRZĘTU I NOWEGO OPROGRAMOWANIA

 • Analizujemy działanie sterowników pod kątem posiadanego przez Państwa sprzętu i dopiero wówczas dokonujemy instalacji;
 • Zapewniamy obsługę, instalację poprawek i aktualizacje sterowników;
 • Zarządzamy systemami z rodziny Microsoft i BSD.

BIEŻĄCE PROWADZENIE REJESTRU ZASOBÓW

Zasoby IT w firmie, jak np. sprzęt czy oprogramowanie, muszą być skatalogowane, natomiast informacje na ich temat dostępne w łatwy sposób. Warto zaopatrzyć się więc w oprogramowanie, które wykona tą czynność automatycznie. Możliwość takiego działania jest bezcenna, ponieważ porządkuje i upraszcza procesy inwentaryzacyjne. Najważniejsza i najbardziej zauważalna jest oszczędność czasu, która jest skutkiem możliwości automatyzacji działań związanych z gromadzeniem rzetelnych informacji na temat aplikacji zainstalowanych na stacjach roboczych jak również śledzenie różnych modyfikacji oprogramowania, które działa w firmie.

Bieżące prowadzenie rejestru zasobów w Państwa firmie jest czynnością niezbędną w prawidłowym funkcjonowaniu poszczególnych działów. Zajmujemy się tym wyłącznie dla Państwa.

KONTROLA LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

Producenci oprogramowania dostarczają swoje produkty w ramach różnych programów licencyjnych, takich, jak dzierżawa, hosting, licencje grupowe, zakup jednorazowy, itp. Odpowiednie zarządzanie oprogramowaniem może wyeliminować takie problemy jak:

 • brak ciągłości w pracy np. w momencie naprawy komputera, gdyż nagle może okazać się, że nie można danej aplikacji zainstalować, bo nie ma do niej klucza licencyjnego lub płyty instalacyjnej;
 • radykalny spadek bezpieczeństwa danych firmy, brak kontroli nad legalnością oprogramowania;
 • utrudnienia w zakresie wymiany informacji.

Warto wiedzieć jakie oprogramowanie zostało zainstalowane i gdzie ono się znajduje, ponieważ Stwarza to możliwość lepszej, skuteczniejszej ochrony oprogramowania. Wyższy poziom bezpieczeństwa firmy oraz pewność, że będzie ona działać efektywnie to najważniejsze aspekty, przemawiające za wdrożeniem kontroli legalności.

Z naszej strony gwarantujemy rzetelne przeprowadzanie kontroli pod kątem legalności oprogramowania a także zarządzanie licencjami oraz nadzorowanie ich. Zapewniamy zgodność instalacji z bazą licencji. Zarządzając licencjami można dokonać usprawnień procesów, zredukować koszty oraz podnieść niezawodność.

ZABEZPIECZENIE ANTYWIRUSOWE

Programy antywirusowe to aplikacje, które mają za zadanie chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem. Wyszukują i usuwają programy stanowiące zagrożenie dla komputera i jego użytkowników. Programy, znajdujące się obecnie na rynku stanowią kompleksowe pakiety chroniące komputer przed działaniem szkodliwego oprogramowania rozmaitego typu.

Antywirusy mają dwojakie możliwości badania i wyłapywania zagrożeń. Jednym z nich jest skanowanie zawartości dysku w celu wykrycia zakłóceń związanych z działaniem szkodliwego oprogramowania. Poza tym, antywirus kontroluje na bieżąco i automatycznie operacje, które są aktualnie wykonywane przez użytkowników.

Przestępczość internetowa jest największą i najszybciej rozwijającą się gałęzią całego świata przestępczego. Obecnie programy antywirusowe są wzbogacone min. o zaporę sieciową, różnego rodzaju moduły kontroli przesyłek poczty i kontroli plików pobieranych z sieci, moduł wykrywania i zapobiegania włamaniom i wiele innych, które są codziennie doskonalone.

Nasza firma jest przedstawicielem firmy ESET, producenta programu antywirusowego o nazwie Nod32. Jest on jednym z popularniejszych programów, cieszących się uznaniem wśród użytkowników. Aplikacja charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na zasoby systemowe, dzięki czemu nie spowalnia pracy naszego komputera. Zapewnia pełną ochronę systemu przed działaniem wirusów, szpiegów, Trojanów itp. Intuicyjny interfejs sprawia, że obsługą antywirusa nie sprawia problemu mniej doświadczonym użytkownikom komputera. Poza tym:

 • wykrywa nie tylko znane ale też nowe zagrożenia;
 • zabezpiecza prywatność użytkownika;
 • blokuje fałszywe strony internetowe, wykradające poufne informacje (tzw. phishing);
 • blokuje nośniki zewnętrzne (pendrive, płyty CD, DVD);
 • chroni przed szkodliwym oprogramowaniem rozprzestrzenianym za pomocą poczty elektronicznej;
 • dokonuje skanowania wiadomości w popularnych programach pocztowych (jak np. Microsoft Outlook, Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird);
 • posiada moduł ESET Social Media Scanner zapewnia ochronę i bezpieczeństwo profilu na Facebooku przed złośliwymi linkami i szkodliwymi treściami.

OKRESOWE CZYSZCZENIE KOMPUTERÓW Z NIEPOTRZEBNYCH PLIKÓW

Najprościej mówiąc, chcemy zapewnić Państwu utrzymanie systemu plików w dobrej kondycji. Porządek w systemie Windows jest bardzo ważny na każdym stanowisku pracy. Zbyt duża ilość zbędnych plików, wpisów w rejestrach systemu, pozostałości po włączonych aplikacjach jak i pobieranych plikach – wszystko to wpływa w sposób szkodliwy i uciążliwy na działanie systemu, spowalniając go i aktywując błędy. Wzrasta prawdopodobieństwo nieprawidłowego zapisu danych, niepożądanych błędów w działaniu aplikacji a nawet szansy na wycieknięcie poufnych informacji poprzez wirus, który umiejscowił się w plikach o nieznanym pochodzeniu.

OKRESOWA ARCHIWIZACJA DANYCH

Dokonując okresowej archiwizacji danych mamy na celu zapewnienie możliwości odtworzenia danych w przypadku wystąpienia awarii. Archiwizację danych najlepiej wykonywać w regularnych odstępach czasu, uzależnionych są od tego jak ważne są archiwizowane dane. Przed archiwizacją dane poddawane są kompresji, ponieważ pliki i foldery nieskompresowane mogą zajmować zbyt wiele miejsca. Częsta archiwizacja sprawia, że zapisywane są tylko te dane, które uległy zmianie od czasu poprzedniej archiwizacji. Istnieją też takie aplikacje, które ułatwiają proces archiwizacji a także ich odtworzenie w terminie późniejszym. Archiwizacja danych jest czynnością niezwykle przydatną, ponieważ prawidłowo wykonana powoduje ich odzyskanie w momencie nagłej utraty.