System CATI – Support

Strona główna System CATI – Support

cati

Posiadanie rzetelnej, dogłębnej informacji dotyczącej rynku jest dzisiaj niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie kampanii sprzedażowych, reklamowych czy wyborczych opiera się na analizie potrzeb, zachowań jak i życia codziennego określonych konkretnych grup społecznych. To, jak działają instytucje jest możliwe do ustalenia po zgromadzeniu pewnej ilości opinii.

CATI jest jedną z technik badawczych, w której podczas rozmowy telefonicznej ankieter przeprowadza wywiad z respondentem bez osobistego spotkania z nim, a przy pomocy kontaktu telefonicznego. Wywiady te wspomagane są komputerowo. Ankieter, używając telefonu, zadaje widoczne na ekranie pytania kwestionariusza wywiadu i za pomocą myszki lub klawiatury zapisują odpowiedzi, które automatycznie wprowadzane są do pamięci komputera.

CAWI to kwestionariusz internetowy, wywiad przez Internet, prowadzony za pomocą udostępnianego respondentom kwestionariusza. Pytania ankietowe przekazywane są za pośrednictwem Internetu. Ankiety mogą być adresowane do wybranych klientów sklepów internetowych lub internautów odwiedzających portale tematyczne. Zaletą tego typu rozwiązań jest ograniczenie czasu i kosztów przygotowania badania a nawet jego realizacji i przygotowania danych do analizy.

Łatwiejsza zdaje się być kwestia zarządzania tego typu projektem, ponieważ istnieje możliwość obserwacji przebiegu badania i brania w nim udziału z każdego miejsca. Plusem jest niewątpliwie poczucie anonimowości uczestników, którzy mogą wypowiedzieć się w kwestiach czasem drażliwych lub wstydliwych.

Firma i-Pi Sp. z o.o. stworzyła w kooperacji z Imas International, jedną z największych firm badawczych w Polsce, własny program komputerowy CATI – Support, który usprawnia przeprowadzenie badań ankietowych.

sc1
sc2
sc3

sc4
sc5
sc6

Co wyróżnia CATI- Support?

 • krótki czas przeprowadzenia badania;
 • możliwość szybkiego kontaktu z szerokim gronem konsumentów;
 • niski koszt badania;
 • gwarancja niezawodności.

CATI – Support to program wykorzystywany z powodzeniem w wielu firmach badawczych jak i w środowisku edukacyjnym. Zapewnia on najwyższy poziom bezpieczeństwa, jest stosowany w badaniach B2B oraz B2C. Jest niezawodny i wygodny w użyciu a także konkurencyjny.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY KWESTIONARIUSZA
 • ankieta może być konstruowana w sposób intuicyjny;
 • funkcjonalny język skryptowy daje niemal nieograniczony zasób możliwości definiowania logiki ankiety, np. przejść między pytaniami;
 • BOGATY WYBÓR RODZAJÓW PYTAŃ I ODPOWIEDZI (np. kafeterie z jedną lub wieloma odpowiedziami, pytania otwarte tekstowe i liczbowe, skale, pytania skonstruowane w formie tabeli);
 • Możliwość wykorzystania RÓŻNYCH RODZAJÓW ODPOWIEDZI W JEDNYM PYTANIU (np. pytanie zamknięte w formie kafeterii może zawierać również pozycje otwarte i skale);
 • ROTACJA PYTAŃ I/LUB ODPOWIEDZI – możliwość skonfigurowania losowej kolejności wyświetlania pytań i/lub odpowiedzi
 • Możliwość WPROWADZANIA LOSOWYCH ELEMENTÓW (losowe wyświetlanie kilku wybranych pozycji odpowiedzi spośród większego zbioru, losowy dobór bloku pytań dla respondenta)
 • System kontroli przebiegu ankiety oparty jest na komunikatach ostrzegawczych:
 • nie dopuszcza do przejść pomiędzy pytaniami w przypadku, kiedy nie zostały spełnione założone kryteria;
 • wymusza udzielenie odpowiedzi na pytanie;
 • umożliwia zablokowanie możliwości cofania się wstecz, np. w przypadku ankiet badających pierwsze skojarzenie lub w przypadku wykorzystania do testów/egzaminów online.
 • Możliwość wprowadzania OBCOJĘZYCZNYCH KWESTIONARIUSZY na podstawie już istniejących;
 • PODGLĄDU KAŻDEGO PYTANIA w dowolnym momencie konstruowania kwestionariusza;
 • TESTOWANIE KWESTIONARIUSZA na każdym etapie wprowadzania.
WŁĄŚCIWOŚCI SYSTEMU

System uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej, dlatego nie ma konieczności instalowania aplikacji w każdej lokalizacji. Jest systemem NIEZAWODNYM, ponieważ gwarantuje zachowanie danych w przypadkach utraty połączenia z serwerem lub w sytuacjach awaryjnych takich jak:

 • utrata zasilania;
 • przypadkowe zamknięcie przeglądarki;
 • restart komputera;
 • uszkodzenie komputera.

Co ważne, można go określić mianem systemu KOMPLETNEGO, ponieważ nie wymaga nakładów finansowych związanych z zakupem dodatkowego oprogramowania. Jest DOPASOWANY do różnorodnych metod badawczych: CATI, CAWI, CAPI, CASI. Jest to również program niezwykle EFEKTYWNY, ponieważ:

 • istnieje możliwość automatycznego nawiązywania połączeń zarówno poprzez centralę telefoniczną PSTN bądź systemy VoIP;
 • posiada zintegrowany wewnętrzny komunikator.

System niewątpliwie cechuje MODUŁOWY dostęp do funkcjonalności, co oznacza możliwość indywidualnej konfiguracji aplikacji, dopasowanej do konkretnych potrzeb.

Wyróżnia go pełne ZINTEGROWANIE – od konstrukcji kwestionariusza, poprzez przeprowadzanie wywiadów, kontrolę nad przebiegiem badania i pracą ankieterów, aż do pobierania wyników i generowania raportów. To system BEZPIECZNY, ze względu na:

 • przydzielanie uprawnień w zależności od roli użytkownika;
 • automatyczne tworzenie kopii danych;
 • wielowarstwowe zabezpieczenia sieciowe.
WSPARCIE DLA SYTEMU
 • Proponujemy Państwu profesjonalny HELPDESK, z którego można skorzystać telefonicznie oraz mailowo. Jesteśmy do Państwa dyspozycji;
 • Spersonalizowany PORTAL OBSŁUGI KLIENTA dostępny jest on-line całodobowo;
 • Oferujemy POMOC ZDALNĄ. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania nasi specjaliści łączą się z komputerem Klienta i dokonują wymaganej naprawy;
 • Wszelkie, szczegółowe INSTRUKCJE DOSTĘPNE są ON-LINE.
 • AKTUALIZACJE systemu zawarte są w pakiecie abonamentowym.
 • Istnieje możliwość wprowadzania ZMIAN ZGODNYCH Z WYMOGAMI KLIENTA. Koncentrujemy się wyłącznie na udogodnieniach, jakie Państwo respektują.
 • Na życzenie klienta PROJEKTUJEMY i WPROWADZAMY kwestionariusze. Decyzja o wyglądzie i zasobach kwestionariusza należy do Państwa.
ZARZĄDZANIE BADANIEM

KONTROLA STRUKTURY PRÓBY

Kontrola ta jest możliwa przy pomocy warunków kwotowych uzależnionych od informacji zawartych w bazie respondentów lub od odpowiedzi udzielonych na jedno lub więcej pytań.

DOBÓR PRÓBY

W zależności od potrzeb może być losowy, kwotowy, warstwowy lub celowy.

KONTROLA NAD PRZEBIEGIEM BADANIA W CZASIE RZECZYWISTYM

Możliwość nadzoru nad przebiegiem wywiadów za pomocą podglądu, podsłuchu lub nagrywania. Poza tym cały czas dostępny jest podgląd realizacji kwoty oraz sprawdzanie stopnia wykorzystania bazy respondentów.

WSPARCIE DLA SYSTEMÓW PRACY CALL CENTER oraz HOME OFFICE

BRAK OGRANICZEŃ W SYSTEMIE

W systemie można prowadzić każdą liczbę ankiet a także umieszczać dowolne spektrum pytań. Liczba respondentów nie ma znaczenia jak i jednocześnie prowadzone badania.

SYSTEM UPRAWNIEŃ DO POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW

Pracownicy mają ograniczony dostęp do funkcjonalności, dostosowany do ich kompetencji oraz do danych. Użytkownicy mają dostęp do baz danych i respondentów związanych tylko z badaniami, nad którymi pracują.

ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE BAZAMI RESPONDENTÓW

Zachodzi możliwość importowania listy respondentów z plików Excela oraz definiowania dowolnej liczby zmiennych dla każdej bazy respondentów. Baza informacji o respondentach może zostać wzbogacona na podstawie udzielanych odpowiedzi w celu ich późniejszego wykorzystania w doborze próby w innym badaniu. Stałe kontrolowanie stopnia wykorzystania bazy w poszczególnych badaniach jest niemniej istotnym punktem.

W systemie można prowadzić statystyki biorących udział w badaniu względem informacji zawartych w bazie respondentów. Dodatkowo, istnieje kilka metod wyboru respondenta do ankiety:

 • metoda losowa;
 • przypisywanie konkretnych respondentów ankieterom;
 • dodawanie nowych respondentów przez ankietera.

PŁYNNE PORUSZANIE SIĘ PO WYWIADACH CATI – CAWI

Z wywiadu rozpoczętego telefonicznie (CATI) można przejść do wywiadu internetowego (CAWI), i/lub z powrotem, zachowując pełną kontrolę wprowadzanych danych.

ANKIETY INTERNETOWE CAWI

Wypełnianie ankiety to po prostu użycie komputera bądź urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu. To możliwość wielokrotnego wznawiania rozpoczętej lecz niezakończonej ankiety przez respondenta Zbieranie wypełnionych ankiet może następować na bieżąco w trakcie prowadzenia badania a generowanie wstępnych zestawień i statystyk w dowolnym momencie. Pojedyncze kliknięcie pozwala na wysyłanie ankiet do określonej grupy odbiorców jednocześnie. Istnieje też możliwość tworzenia ankiet anonimowych umieszczanych na dowolnej stronie internetowej.

ZESTAWIENIE I STATYSTYKI

W systemie można prowadzić wiele informacji w sposób ciągły, co usprawnia i gwarantuje bezpieczeństwo pracy. Wyniki realizowanych badań są dostępne przez cały czas trwania badania jak i po jego zakończeniu. Zakres zestawień i statystyk obejmuje:

 • dane i wyniki;
 • pomiar efektywności pracy ankieterów;
 • stan realizacji kwoty;
 • statystyki dotyczące stopnia wykorzystania bazy respondentów.

Pliki wynikowe eksportowane są z systemu i dostosowane do pracy z zewnętrznymi aplikacjami do analizy danych. Funkcjonuje zapis oraz wydruk danych w dowolnym momencie pracy nad badaniem.